Навруз – торжество мира, благополучия и процветания