Par starptautiskā radoša konkursa organizēšanu, uzstādot pieminekli diženajam valsts un politikas darbiniekam, Pirmajam Uzbekistānas Republikas Prezidentam Islamam Karimovam

Uzbekistānas Republikas Prezidenta lēmums
Mūsu neatkarīgās valsts dibinātājs, diženais valsts un politikas darbinieks, uzbeku tautas dēls, Pirmais Uzbekistānas Republikas Prezidents Islams Karimovs, atbrīvojot mūsu Dzimteni no totalitārās iekārtas važām, atjaunojis valsti, kas toreiz stāvējusi bezdibeņa malā. Ļoti grūtā un nestabilā situācijā, neskatoties uz dažādām grūtībām un šķēršļiem, vēsturiski īsajā periodā viņš ir pārvērtis Uzbekistānu par mūsdienīgu demokrātisko valsti, kas dinamiski attīstās stabiliem tempiem.
Pirmais Uzbekistānas Republikas Prezidents, pateicoties savai daudzpusīgai politiskajai darbībai, cilvēciskajām īpašībām ir atstājis spilgtu, neizdzēšamu nospiedumu mūsu Dzimtenes gadsimtiem ilgā vēsturē. Viņš ir kļuvis populārs kā diženā personība un izcils valsts darbinieks, kurš iemantojis lielu cieņu un autoritāti ne tikai Uzbekistānā, bet arī starptautiskajā arēnā.
Ņemot vērā virkni tautiešu piedāvājumu, mūsu tautas gribu, rēķinoties ar lieliem Pirmā Uzbekistānas Republikas Prezidenta, Uzbekistānas Varoņa Islama Karimova vēsturiskiem nopelniem valsts attīstības, mūsu nacionālo interešu nodrošināšanā, ar mērķi iemūžināt viņa piemiņu:
1. Apstiprināt Uzbekistānas Mākslas akadēmijas, Kultūras un sporta lietu ministrijas, Taškentas pilsētas pārvaldes, Zinātņu akadēmijas, Republikas garīguma centra, Uzbekistānas Rakstnieku savienības un plašas sabiedrības piedāvājumu par starptautiskā radoša konkursa organizēšanu, uzstādot pieminekli Pirmajam Uzbekistānas Republikas Prezidentam Islamam Karimovam (turpmāk – Starptautiskais konkurss).
2. Apstiprināt Organizācijas komitejas sastāvu Starptautiskā konkursa sagatavošanai un norisei (turpmāk – Organizācijas komiteja) saskaņā ar nolikumu.
Organizācijas komitejai (A.Aripovs) 15 dienu laikā izstrādāt un apstiprināt Starptautiskā konkursa pasākumu plānu, izdevumu tāmi, nolikumu, reglamentu un programmu.
3. Noteikt, ka saskaņā ar apstiprinātu Starptautiskā konkursa izdevuma tāmi, izdevumi, kas ir saistīti ar tā sagatavošanu un organizāciju, tiek segti no budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti Uzbekistānas Mākslas akadēmijas izdevumu tāmē 2016.-2017. gadam.
4. Ārlietu ministrijai ar Uzbekistānas Republikas diplomātisko pārstāvniecību palīdzību ārvalstīs Uzbekistānas Republikā 20 dienu laikā jānodrošina attiecīgajam ārvalstu radošajām organizācijām informācijas sniegšana par Starptautisko konkursu un dalības kartību tajā, kuru sniedz Uzbekistānas Mākslas akadēmija.
5. Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijai jānodrošina tulku dalība Starptautiskā konkursa norises procesā saskaņā ar Organizācijas komitejas pieteikumiem.
6. Atbrīvot no muitas maksājumiem kravas, kuras no ārvalstīm tiek ievestas Starptautiskā konkursa ietvaros saskaņā ar Uzbekistānas Mākslas akadēmijas pieteikumiem.
7. Ārlietu ministrijai jānodrošina iebraukšanas vīzu noformēšana Starptautiskā konkursa ārzemju dalībniekiem, neiekasējot konsulārās un citas nodevas.
8. Nacionālai lidsabiedrībai “Uzbekiston Havo Yullari” atbrīvot Starptautiskā konkursa ārzemju dalībniekus un attiecināmas uz tā norisi kravas no visiem maksājumu veidiem.
9. Iekšlietu ministrijai pasākumu norises vietās jānodrošina sabiedriskā kārtība saistībā ar Starptautiskā konkursa uzvarētāju apbalvošanu, kā arī transportlīdzekļu kustības drošība, apkalpojot tā dalībniekus un viesus.
10. Nacionālajai Uzbekistānas teleradiokompānijai, Uzbekistānas Nacionālajai informācijas aģentūrai un citiem informācijas plašsaziņas līdzekļiem ieteikt plašu Starptautiskā konkursa norises procesu atspoguļošanu.
11. Šī lēmuma izpildes kontroli deleģēt Uzbekistānas Republikas Premjerministra vietniekam A. Aripovam.
Uzbekistānas Republikas Prezidenta
pienākumu izpildītājs Š. Mirzijojevs
Taškentā,
2016. gada 2. decembrī