Uzbekistāna un Tadžikistāna — stratēģiskie partneri

Pieņemot Uzbekistānas Republikas prezidenta  Šavkata Mirzijojeva  uzaicinājumu, 2018. gada 17. augustā Tadžikistānas Republikas prezidents  Emomali Rahmons ieradies mūsu valstī ar oficiālo vizīti.

Uzbekistānas un Tadžikistānas tautas cieši saista gadsimtu vecā draudzība un labās kaimiņattiecības, līdzīgas kultūras, tradīcijas un paražas, vienotā reliģija.

Pateicoties prezidentu stingrai politiskajai gribai un tālredzīgai un gudrai politikai, mūsu valstu daudzšķautņaina sadarbība un draudzīgas attiecības ir pakāpušās jaunā līmenī.

Uzbekistānas Republikas prezidenta Šavkata Mirzijojeva  valsts vizīte uz Tadžikistānu šā gada 9.-10. martā ir kļuvusi par patiesi vēsturisku notikumu. Atklātība, uzticēšanās un draudzīgas attiecības starp valstu vadītājiem veicina divpusējās sadarbības konsekventu attīstību ne tikai mūsu valstu, bet arī Vidusāzijas labā kopumā.

Tadžikistānas prezidenta Emomali Rahmona pirmā valsts vizīte Uzbekistānā tiek vērtēta kā vēl viens nozīmīgs notikums starpvalstu attiecību vēsturē.

Mūsu valsts prezidents sirsnīgi sveicinājis Tadžikistānas prezidentu un īpaši atzīmēja, ka īsā laika posmā starp mūsu valstīm ir izveidojusies stabila sadarbība, šī vizīte ir loģisks turpinājums pastāvīgi attīstošajam abpusēji izdevīgam un aktīvam dialogam.

Mūsu valsts atvērtas, konstruktīvas un pragmatiskas ārpolitikas rezultātā ir aktivizēta abpusējā dažādu līmeņu delegāciju apmaiņa. Saistībā ar Uzbekistānas prezidenta valsts vizīti Tadžikistānā tika parakstīti 27 dokumenti par divpusējās sadarbības attīstību politiskajā, tirdzniecības un ekonomikas, transporta un sakaru, enerģētikas un citās jomās.

Starp mūsu valstīm ir izveidots brīvās tirdzniecības režīms. Kopš 2002. gada darbojas Tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības starpvaldību komisija. Tas, ka šogad notika četras šīs komisijas sanāksmes, liecina par savstarpēji izdevīgu attiecību attīstības nozīmi.

Savstarpējā preču apgrozījuma apjoms pieaug dinamiski. Šā gada pirmajā pusgadā divpusējā tirdzniecība palielinājās par 35.1%. 2018. gadā tika parakstīti un īstenoti tirdzniecības nolīgumi un vienošanās par vairāk nekā 300 miljoniem ASV dolāru.

Mūsu valsts prezidents atzīmēja, ka pašreizējais preču apgrozījuma rādītājs neatbilst abu valstu potenciālam, pastāv plašas neizmantotas iespējas panākt, lai tas sasniedz 1 miljardu ASV dolāru.

Mūsu valstī ir 39 uzņēmumi ar tadžiku kapitāla līdzdalību. Tadžikistānā darbojas 8 uzbeku investoru izveidoti uzņēmumi. Lai izveidotu tiešus kontaktus starp biznesa aprindām Dušanbē un Taškentā, tiek rīkoti kopīgi uzņēmējdarbības forumi. Šīs vizītes laikā Taškentā norisinājās uzņēmējdarbības forums, kura ietvaros tika parakstīti eksporta līgumi par 103 miljoniem ASV dolāru.

Notiek sadarbības stiprināšana enerģētikas nozarē. Kopš šā gada aprīļa dabasgāzes piegādes Tadžikistānai ir atsāktas. Tadžikistānā iepirktais elektroenerģijas daudzums palielinās. Puses ir gatavas turpināt veikt praktiskus centienus efektīvākai sadarbībai transporta jomā un starptautisko tranzīta koridoru attīstībai.

Attiecības starp mūsu valstu reģioniem attīstās. Pagājušajā gadā reģioni deviņas reizes apmainījās ar delegācijām. Izveidota uzņēmējdarbības forumu un izstāžu organizēšana savstarpējo darījuma delegāciju starpreģionālo vizīšu ietvaros.

Viena no svarīgākajām divpusējās sadarbības jomām ir racionāla ūdens resursu izmantošana Vidusāzijā. Puses atbalsta atvērta dialoga turpināšanu šajā virzienā. Pārrunu rezultātā tika panākta vienošanās par divu hidroelektrostaciju celtniecību ar 320 megavatu jaudu Tadžikistānas Zarafsanas upes daļā, piedaloties Uzbekistānas un Tadžikistānas uzņēmumiem.

Tika uzsvērta nepieciešamība vēl vairāk pastiprināt sadarbību starp zinātņu akadēmijām, augstākās izglītības iestādēm, radošajām un sabiedriskām organizācijām. Ir vērts pieminēt, ka pirms pašreizējās Tadžikistānas prezidenta vizītes notika zinātnes un kultūras pārstāvju tikšanās, kurā tika apspriestas kultūras un humānās sadarbības perspektīvas starp mūsu valstīm.

Šobrīd Uzbekistānā dzīvo vairāk nekā 1,5 miljoni tadžiku, tie sniedz vērtīgu ieguldījumu valsts attīstībā. Starp tiem daudzi ir godināti ar mūsu valsts apbalvojumiem. Reģionos darbojas Tadžikistānas Nacionālais kultūras centrs un 10 tā filiāles. 245 vispārizglītojošajās skolās mācības notiek tadžiku valodā. Tadžiku valodā tiek izdoti 4 periodiskie izdevumi, desmitiem televīzijas un radio programmu.

Nav šaubu, ka lielas pozitīvas pārmaiņas Uzbekistānas un Tadžikistānas attiecībās ir tuvinājušas mūsu tautas. Neaprakstīt to cilvēku prieku, kuriem, dzīvojot abās robežas pusēs, jau daudzus gadus bija liegta iespēja satikt savus mīļotos un tuvos. Kā atzīmēts, šīs problēmas risinājums ir viens no svarīgākajiem sasniegumiem starpvalstu attiecībās.

Vizītes laikā tika parakstīti vairāki dokumenti par sadarbību standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas, pretmonopola politikas un patērētāju aizsardzības jomā, par kopīgiem zinātniskiem pētījumiem ģeoloģijā, sadarbību zinātnes, tehnikas, lauksaimniecības, pārtikas drošības, izglītības, jaunatnes politikas, kultūras un mākslas jomās.

Tika parakstīti nolīgumi par tirdzniecību, ekonomisko, zinātnisko, tehnisko un kultūras, kā arī humanitāro sadarbību starp mūsu valstu reģioniem, jo īpaši starp Surhandarinskas un Hatlonas, Samarkandas un Sogdijas reģioniem.

Tadžikistānas galvas vizītes priekšvakarā, zinātniski izstādes kompleksā “Uzekexpocentr” tika atklāta šīs valsts rūpniecības preču izstāde. Pēcpusdienā prezidenti apmeklēja šo izstādi.

Starptautisko forumu pilī “Uzbekiston” notika koncerts “Draudzības vakars” («Вечер дружбы»), kurā piedalījās Uzbekistānas un Tadžikistānas mākslinieki.

Uzbekistānas Republikas prezidents piešķīra Emomali Rahmonam ordeni “El-Yurt Hurmati” par viņa milzīgo ieguldījumu divpusējo attiecību un draudzības stiprināšanā starp mūsu tautām.