Uzbekistānas sasniegumi nepārtrauktās izglītības nodrošināšanā

Kopš pirmajām mūsu valsts neatkarības dienām augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana tika noteikta kā viens no valsts politikas priekšplāna virzieniem. Tika pieņemti likumi „Par izglītību” un „Par nacionālo speciālistu sagatavošanas programmu”, kuriem ir svarīga nozīme dižās valsts nākotnes būvniecībā.

Veiksmīgas Nacionālās speciālistu sagatavošanas programmas īstenošanas rezultātā Uzbekistānā ir ieviesta 12 gadīga nepārtrauktās bezmaksas obligātās izglītības sistēma saskaņā ar shēmu „9+3”, kas paredz mācības vispārizglītojošā skolā 9 gadu garumā, tad akadēmiskajos licejos un profesionālajās koledžās turpmāko 3 gadu laikā.

Valsts visas nācijas skolu izglītības attīstības programmas ietvaros, kas ir organisks un loģisks Nacionālās speciālistu sagatavošanas programmas turpinājums, 2004.-2009. gados tika īstenoti būvniecības un remontdarbi 8501 skolās, bet 2010.-2016. gados – 2226 skolās.

Neatkarības gados 1.09 triljoni sumu tika vērsti uz izglītības iestāžu apgādi ar mūsdienīgajiem mācību un laboratorijas piederumiem, datortehniku.

Modernu pedagoģisko un informācijas tehnoloģiju plašā pielietojuma nolūkos vispārizglītojošajā sistēmā skolotājiem tiek sagatavoti metodiskie mācību līdzekļi un to multivides pielikumi (vidēji vairāk nekā 40 tūkst. gadā). Ir sastādītas un praksē ieviestas elektroniskās mācību grāmata, video un audio nodarbības, interaktīvie un animācijas virtuālie laboratorijas darbi, testi, izglītojošās spēles ar vairāk nekā 500 nosaukumiem un vairāk kā 300 interaktīvu pakalpojumu un informācijas sistēmu.

Savus praktiskos rezultātus sniedz arī mēroga pūliņi, kurus uzsāk Uzbekistānā, lai nodrošinātu augstu izglītības kvalitāti. Piemēram, neatkarības gados Republikas skolēni starptautiskajās olimpiādēs ieguva 253 medaļas, tai skaitā 20 zelta, 58 sudraba un 175 bronzas apbalvojumus.

Valsts programmu ietvaros, kuras iniciēja prezidents Islams Karimovs un kuras ir paredzētas 2009.-2014. un 2016.-2020. gadiem, tiekot pieņemtas bērnu talantu realizācijai un pilnveidošanai, jaunatnes kulturālās apgaismības līmeņa paaugstināšanai, nacionālo un vispārcilvēcisko vērtību iesakņošanai viņu sirdīs ar mākslas palīdzību, tika rekonstruēta un uzcelta 301 bērnu mūzikas un mākslas skola, 3 mūzikas akadēmiskie liceji, kas tika aprīkoti ar mēbelēm, mūzikas instrumentiem un speciālajiem piederumiem par kopējo summu 137 miljardu sumu.

Tādējādi, lielās uzmanības rezultātā, kas ir veltīta muzikālai izglītībai, modernu apstākļu un iespēju izveidei, Uzbekistānas audzēkņi sasniedza augstus panākumus starptautiskajos konkursos un festivālos: it īpaši dažādās prestižās sacensībās Francijā, Itālijā, Vācijā, Lielbritānijā, Rumānijā, Holandē, Polijā, Krievijā, Azerbaidžānā, kur mūsu valsts apdāvināta jaunatne ieguva 44 Grand Prix, 255 pirmās, 159 otrās un 170 trešās vietas.

Uzbekistānā ir ieviesta trīspakāpju sporta sacensību sistēma, kas ir vērsta uz masveida jaunatnes piesaisti sporta kustībai un fiziskajai audzināšanai. Vispārizglītojošo skolu skolēni sacenšas „Umid nihollari”, liceju un koledžu audzēkņi – „Barkamol avlod”, bet augstskolu studenti – „Universiādē” sporta spēlēs.

Uzbekistānas bērnu sporta attīstības fonds kopš savas dibināšanas 2002. gadā asignējis 1.58 triljonu sumu 2479 objektu celtniecībai, rekonstrukcijai un kapitālajam remontam.

Jāatzīmē, ka augstāk minētās, kā arī citu mēroga šī virziena pasākumu rezultātā ar sportu nodarbojošos bērnu daļa ir palielinājusies līdz 57.2%, meitenes – līdz 46.9%. 487 starptautiskajās sacensībās 5369 Uzbekistānas audzēkņi (ieskaitot 1955 meitenes) ieguva 1886 medaļas, tai skaitā 716 zelta, 534 sudraba un 636 bronzas apbalvojumus.

  1. gadā Uzbekistānas Republikas prezidents ir parakstījis lēmumu „Par turpmākajiem svešvalodu apguves sistēmas pilnveidošanas pasākumiem”, saskaņā ar kuru, sākot ar 2013.-2014. mācību gadu, svešvalodas vispārizglītojošās skolās tiek apgūtas no pirmās klases.

Balstoties uz Valsts izglītības programmu un mācību programmu datiem, ir izdoti un piegādāti mācību kompleksi 1.-4. klasēm (mācību grāmatas, grāmatas skolotājiem, uzdevumu burtnīcas un DVD diski). Svešvalodu metodiskie mācību līdzekļi 5.-9. klašu skolotājiem ir sastādīti un izdoti, balstoties uz jaunu standartu. Svešvalodu pasniegšanai tiek veidoti jaunā parauga kabineti, kas ir aprīkoti ar DVD magnetolām, mācību un uzskates piederumiem, vārdnīcām un literatūru.

Neatkarības gados par ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā un pašaizliedzīgu darbu 4026 skolotāji un audzinātāji tika pagodināti ar augstiem valsts apbalvojumiem. Seši no tiem tika atzīmēti ar augstu titulu „Uzbekiston Kahramoni”, 124 tika apbalvoti ar ordeņiem „El-yurt hurmati”, 33 – „Fidokorona hizmatlari uchun”, 300 – „Mehnat shuhrati”, 508 – 1. un 2. pakāpes „Soglom avlod uchun”, 392 – „Dustlik”.

 

IA „Žakhon”

Uzbekistānas lauksaimniecība: lielo darbu laiks

 

Lauksaimniecība ir viena no mūsu valsts ekonomikas atslēgas nozarēm. Labvēlīgie dabas un klimata apstākļi, kas valda Uzbekistānā, pašaizliedzīga un strādīga tauta, kā arī rūpīgi pārdomāta valsts stratēģija šajā virzienā veicina agrārā sektora dinamisku attīstību: mūsu zemē audzē lieliskas, garšīgas, ekoloģiski tīras dabas veltes, kas ir ļoti populāri arī pasaules tirgos.

Uzbekistānas neatkarības laikā veiktās mēroga reformas un kvalitatīvas izmaiņas agrorūpniecības jomā, īstenojamā vispusīgi nosvērta politika sējplatību optimizēšanai un lauksaimniecības kultūru rajonēšana ļāva ne tikai palielināt ražas, bet arī ievērojami uzlabot iedzīvotāju dzīves līmeni.

Šajā sakarā simboliski ir tas, ka viens no pirmajiem soļiem ceļā uz suverenitātes iegūšanu kļuva 1989. gadā pieņemtais lēmums par vairāk nekā 400 tūkstošu hektāru apūdeņojamas zemes piešķiršanas piemājas zemes mērķiem. Kļūstot neatkarīgai, Uzbekistāna ātri vien izstrādājusi un ķērusies klāt reformu mēroga programmas realizācijai agrārajā sektorā. Pirmkārt, tika ievērojami mainīta sējplatību struktūra, kā rezultātā kokvilnas iesēšana tika samazināta divreiz graudaugu labā. Šis lēmums kopā ar veiktajiem nozares atbalsta pasākumiem nodrošinājis to, ka mūsu Republika ir sasniegusi labības neatkarību vēsturiski īsajā laika periodā un Uzbekistānas pārvēršanos no graudu neto importētāja par to eksportētāju.

Tika likvidēti neefektīvie valsts un kolektīvie lauksaimniecības uzņēmumi. Sevi izskaustā modeļa vietā tika izveidotas mūsdienu fermeru saimniecības, kas nodrošināja darba ražīguma pieaugumu, balstoties uz mūsdienu agrārajām un citām tehnoloģijām.

Par svarīgu reformu posmu ir kļuvusi lauksaimniecības nozares ievirzes diversifikācija. Ja pagātnē pamatkultūra ir bijusi kokvilna, tad tagad ir sniegta iespēja nodarboties ar kartupeļu audzēšanu, vīnkopību, biškopību, putnkopību, zivkopību un citiem agrārās uzņēmējdarbības veidiem. Šim nolūkam valsts ir izveidojusi labvēlīgos apstākļus atvieglotas kreditēšanas, fermeru un lauksamniecības saimniecību tehniskās apkopes, kā arī to vajadzību piegādei nepieciešamo materiāli tehnisko resursu (degvielas un eļļas, ķīmiskais mēslojums, bioloģiskie un ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi, sēklas) formā. Audzētās produkcijas saglabāšanas nodrošināšanas nolūkos tika uzcelti lielie termināli.

Sistēmas pasākumu īstenošana agrārajā sfērā ļāva sasniegt ne tikai kvalitatīvos, bet arī visai sajūtamos kvantitātes rezultātus. Nozare demonstrē stabilus un pozitīvus augšanas tempus, kas pārsniedz 6-7% gadā. Neatkarības gadu laikā lauksaimniecības produkcijas ražošanas apjoms kopumā ir pieaudzis vairāk nekā 2 reizēs. Tas ļāva palielināt gaļas patēriņu 1,3 reizēs, piena un piena produktu – 1,6 reizēs, kartupeļu – 7 reizēs, dārzeņu – vairāk nekā 2 reizēs, augļu – gandrīz 4 reizēs, rēķinot uz 1 iedzīvotāju.

Saskaņā ar mūsu Republikas Lauksaimniecības un ūdenssaimniecības ministrijas datiem, pašlaik valstī ik gadu tiek ražotas vairāk nekā 17 miljoni tonnu augļu un dārzeņu produkcijas, kas sastāda aptuveni 300 kg dārzeņu, 75 kg kartupeļu un 44 kg vīnogu, rēķinot uz 1 iedzīvotāju. Tas aptuveni trīsreiz pārsniedz pasaulē vispārpieņemtas optimālā patēriņa normas.

Eksperti novērtē Uzbekistāna agrārās nozares eksporta potenciālu vairāk nekā 5 miljardu ASV dolāru apmērā. Republika pakāpeniski kļūst par vienu no lielākajiem augstvērtīgas un konkurētspējīgas augļu un dārzeņu produkcijas eksportētājiem.

Kā ir zināms, lai nodrošinātu nepārtrauktu augļu un dārzeņu produkciju visa gada garumā, lielā nozīme ir pārstrādes un uzglabāšanas jautājumiem. Šajā sakarā ir vietā minēt sekojošos skaitļus. Pēdējo 10 gadu laikā augļu un dārzeņu produkcijas un vīnogu pārstrādes apjoms ir pieaudzis 3,5 reizēs, tai skaitā augļu un dārzeņu konservu ražošana – 2,5 reizēs, žāvēto augļu – 4 reizēs, dabīgo sulu – 7 reizēs. Pārstrādes daļa pārsniedz 16% no kopējā augļu un dārzeņu produkcijas un vīnogu ražošanas apjoma.

Šodien mūsu valsts eksportē vairāk nekā 180 veidus svaigās un pārstrādātās augļu un dārzeņu produkcijas. Audzētos svētīgajā uzbeku zemē augļus un dārzeņus šodien var sastapt ne tikai kaimiņvalstu tirgos, bet arī Norvēģijā, Taizemē, Indonēzijā, ASV, Japānā, Mongolijā, Saūda Arābijā, Slovākijā un pat tālajā Brazīlijā. Kopumā vairāk nekā 120 pasaules valstīm ir iespēja baudīt lielisku uzbeku augļu un dārzeņu garšu.

Kā ir zināms, agrorūpniecības attīstība ir atkarīga no racionālās ne tikai zemes, bet arī ūdens resursu izmantošanas, kuru krājumi diemžēl sarūk visā pasaulē, jo vienlaicīgi aug planētas iedzīvotāju skaits. Ņemot to vērā, neatkarīga Uzbekistāna ir veikusi radikālās izmaiņas ūdenssaimniecībā, kas ir vērstas uz apūdeņojamās zemes meliorācijas stāvokļa uzlabošanu, racionālās un taupīgās ierobežoto ūdens resursu izmantošanas nodrošināšanu, zemes auglības paaugstināšanu. To it īpaši veicina plaša principu ieviešana ūdens resursu vadības integrēšanai, mūsdienu tehnoloģiju, automatizētās kontroles un ūdens sadales sistēmu piesaistīšana nozarē.

Lai efektīvi pārvaldītu ūdens resursus, to laicīgo padevi lietotājiem un patērētājiem, sākot ar 2003. gadu veiksmīgi funkcionē 10 irigācijas sistēmu baseinu pārvaldes, vairāk nekā 1500 ūdens patērētāju asociāciju, tās apvieno aptuveni 70 tūkstošus patērētāju.

Valsts pievērš lielu uzmanību kanālu saglabāšanas nodrošināšanai, to modernizēšanai, tehniskajai un tehnoloģiskajai atjaunošanai. Pateicoties līdzekļiem no dažādiem avotiem, katru gadu tiek veikts remonts vairāk nekā 5 tūkstošiem kilometru kanālu, aptuveni 100 tūkstošiem kilometru apūdeņošanas un teknes tīklu, 10 tūkstošiem hidraulisku iekārtu visā valstī. Tas veicina ūdens resursu pārvaldības efektivitātes palielināšanos, to padeves uzlabošanos patērētājiem, zudumu samazināšanos apūdeņošanas tīklos.

Vairāk nekā deviņus gadus atpakaļ mūsu valstī ir sācies jauns mēroga reformu posms zemes meliorācijas stāvokļa uzlabošanās jomā. To sākumu ir iezīmējusi valsts galvas pavēle „Par pasākumiem, kas ir saistīti ar kardinālo zemes meliorācijas sistēmas pilnveidošanas uzlabošanos” no 2007. gada 29. oktobra. Principiāli jaunā meliorācijas darbu finansēšanas mehānisma ieviešanai Finanšu ministrijas paspārnē toreiz tika izveidots Apūdeņojamās zemes meliorācijas uzlabošanas fonda Pārvaldes departaments un Valsts līzinga uzņēmums „Uzmeliomashlizing”.

 

Par reformu „ceļa karti” nozarē ir kļuvusi Apūdeņojamās zemes meliorācijas stāvokļa uzlabošanās valsts programma, kas ir paredzēta 2008.-2012. gadiem. Šī perioda laikā tika īstenoti pasākumi, ieskaitot kolektora un drenāžu sistēmu būvniecību, rekonstrukciju un atjaunošanu par kopējo summu 500 miljoni ASV dolāru. 2008.-2012. gados ir uzlabots apūdeņojamās zemes meliorācijas stāvoklis vairāk nekā 1,2 miljonam hektāru, nodrošināts optimāls gruntsūdeņu līmeņa sagulums, kas veicināja ātru lauksaimniecības kultūru augšanu un attīstību.

Valsts līzinga uzņēmums „Uzmeliomashlizing”, savukārt, nodrošinājis mūsdienu meliorācijas tehnikas piegādi un tās turpmāko nodošanu līzingā. Aizvadītajos gados organizācijām un iestādēm, kas darbojas agrorūpniecībā, sevišķi meliorācijā, „Uzmeliomashlizing” ir līzingā piegādājis vairāk nekā 2000 vienību augstražīgās tehnikas, tai skaitā aptuveni 800 ekskavatoru, 240 buldozeru un citu mehānismu.

Līzings kļuvis par visērtāko veidu, lai nodrošinātu nozares uzņēmumus un fermeru saimniecības ar meliorācijas tehniku. Iemesls – finanšu pakalpojumu sniegšana uz atvieglotiem un ilgtermiņa nosacījumiem. Turpmākajai pakalpojumu sortimenta paplašināšanai uzņēmums ievieš progresīvās darba metodes, kas atbilst starptautiskajiem standartiem. Proti, ir izveidoti nosacījumi līzinga pārdošanu īstenošanai jebkurā mūsu valsts vietā. Praktiska speciālistu palīdzība tiek sniegta uz vietām saistībā ar attiecīgo dokumentu sagatavošanas jautājumiem.

Gadu no gada tiek paplašināts arī meliorācijas tehnikas sortiments, kuru piegādā uzņēmums. Šodien tas piedāvā iegādāties līzingā aptuveni 20 tehnisko līdzekļu veidus – kāpurķēžu ekskavatorus, buldozerus, pašizkrāvējus, autoceltņus, autocisternas, traktorus. Tas ļauj nostiprināt saimniekotāju materiāltehnisko bāzi, ievērojami paplašināt lauksaimniecības un meliorācijas darbu mērogus, kā arī nodrošināt to sistemātiskumu.

Par loģisku reformu turpinājumu šajā sfērā ir kļuvis prezidenta lēmums „Par pasākumiem, kas attiecas uz turpmāko apūdeņojamās zemes meliorācijas stāvokļa uzlabošanos un racionālo ūdens resursu izmantošanu 2013.-2017. gadu periodā” no 2013. gada 19. aprīļa. Dokumentā ir noteikti savā starpā saistītie irigācijas un meliorācijas darbi, objektu rekonstrukcija, remonts un atjaunošana, kā arī ūdeni taupošo tehnoloģiju ieviešana. Paredzēts izbūvēt apūdeņošanas kanālus 2,1 tūkstošu kilometru garumā, ieviest 96 hidrotehniskās iekārtas, remontēt un atjaunot 558,57 tūkstošu kilometru apūdeņošanas kanālu, būvēt kolektora un drenāžu sistēmu tīklus 3,85 tūkstošu kilometru garumā, remontēt un atjaunot drenāžas kanālus – 75,5 tūkstoši kilometru, kā arī virkni citu darbu. Meliorācijas tehnikas parka atjaunošanai uzņēmums „Uzmeliomashlizing” kopumā piegādās 836 jaunus mehānismus un tehniku, kas prasa izveidot 1170 jaunās darba vietas. Jau pagājušajā gadā līzinga ņēmējiem tika piegādātas 257 meliorācijas tehnikas līdzekļu vienības par summu 53 miljardu sumu. Ievērojami, ka 85% no to kopējās vērtības tika finansēts, izmantojot atvieglotos resursus.

Uz doto brīdi apūdeņojamās zemes meliorācijas stāvokļa uzlabošanas un racionālo ūdens resursu izmantošanas pasākumu īstenošanai ir piešķirts aptuveni 1 miljards ASV dolāru. Jau ir izbūvēts un rekonstruēts 1771 kolektoru un drenāžu sistēmas tīkla kilometrs, veikti 24,7 remonta un atjaunošanas darbu tūkstoši kilometru. Uzlabots meliorācijas stāvoklis vairāk nekā 1,7 miljonam hektāru zemes visā Republikā.

Darba procesā šajā virzienā īpaša uzmanība tiek pievērsta ūdeni taupošo apūdeņošanas tehnoloģiju attīstībai. Pēdējo gadu laikā ir ieviesta pilienu apūdeņošanās aptuveni 16,3 tūkstošu hektāru lielai platībai. Ievērojams ir fakts, ka valsts visādi stimulē fermerus izmantot mūsdienu tehnoloģijas savā darbā. Laika periodā no 2013. līdz 2017. gadiem zemes lietotājiem un fermeru saimniecībām tiek piešķirti atvieglotie kredīti pilienu apūdeņošanas sistēmu iegādei un ieviešanai. Tās saimniecības, kas ir pieņēmušas līdzīgas tehnoloģijas, tiek atbrīvotas no zemes nodokļa un citu nodokļu veidu samaksas uz 5 gadiem.

Uzmanības centrā arī figurē jautājumi par ūdenssaimniecības infrastruktūras pilnveidošanos, piesaistot ārvalstu investīcijas. Šajā virzienā tiek īstenoti lieli projekti, piedaloties starptautiskajiem finanšu institūtiem un donorvalstīm. Uz doto brīdi jau ir īstenots projekts „Uzbekistānas drenāžas projekts”, piedaloties Pasaules bankai par summu 74 miljoni ASV dolāru. Papildus ir veikti rehabilitācijas darbi sūkņu stacijā „Kujumazar” un Karakul sūkņu stacijā par summu 12 un 14 miljonu dolāru attiecīgi.

Sadarbībā ar Islāma attīstības banku, turpinās Horezmska reģiona Tašsakinas sistēmas maģistrāles apūdeņošanas kanālu modernizēšanas darbs (projekta vērtība – 144 miljoni ASV dolāru). Franču investori piedalās sūkņu staciju „Navoi” un „Uchkara” rehabilitācijā, ieguldot šim nolūkam līdzekļus 38 miljonu dolāru apmērā. Āzijas attīstības banka, savukārt, sniedz palīdzību Amu Buhāras irigācijas sistēmas tehniskajā un tehnoloģiskajā atjaunošanā – šim nolūkam finanšu institūts ir piešķīris 284 miljonu dolāru.

Īstenošanas stadijā gaida vēl desmitiem lielu projektu. To vidū var minēt plānotos darbus ūdens resursu pārvaldes uzlabošanai dienvidu Karakalpakstānā par kopējo summu, kas pārsniedz 337 miljonu dolāru (partneris – Pasaules banka) un Surhandarjas reģionā par 123 miljoniem dolāru, kurus piešķīrusi Islāma attīstības banka.

IA „Žakhon”

(saskaņā ar Lauksaimniecības un ūdenssaimniecības ministrijas materiāliem)

 

Uzbekistāna sasniegumi apdrošināšanas tirgus attīstības jomā

 

  1. gadā Uzbekistānas Republika svin nozīmīgu jubilejas datumu – divdesmit piecus gadus kopš valsts neatkarības atgūšanas. Šajā periodā valsts ir sasniegusi iespaidīgus panākumus visās dzīves sfērās. Sasniegumi apdrošināšanas pakalpojumu jomā arī nav izņēmumi.

Jāatzīmē, ka neatkarības gados Uzbekistānas apdrošināšanas tirgus ir krasi mainījies un šodien pārliecinoši var apgalvot, ka apdrošināšana ir neatņemama Republikas ekonomikas sastāvdaļa. Viens no svarīgākajiem sasniegumiem ir apdrošināšanas tirgus vides veidošana, valsts monopola likvidācija un kā rezultātā, straujš apdrošināšanas organizāciju skaita pieaugums.

Galvenais apdrošināšanas tirgus reformators ir valsts. Turklāt akcents tiek likts uz apsteidzošu likumdošanas sfēras attīstību, tiesisku pamatu izveidi šī sektora efektīvai reformēšanai. Par drošu apdrošināšanas tirgus fundamenta regulēšanas un turpmākās attīstības jomā ir Uzbekistānas Republikas likums „Par apdrošināšanas darbību” no 2002. gada 5. aprīļa, Uzbekistānas Republikas prezidenta pavēle „Par turpmākajiem apdrošināšanas tirgus liberalizācijas un attīstības pasākumiem” no 2002. gada 31. janvāra, Uzbekistānas Republikas Ministru Kabineta lēmums „Par turpmākajiem apdrošināšanas pakalpojumu tirgus attīstības pasākumiem” no 2002. gada 27. novembra un citi normatīvie akti.

Īstenoto pasākumu komplekss turpmākajai Uzbekistānas apdrošināšanas tirgus paplašināšanai un reformēšanai ir vērsts uz iedzīvotāju uzticības stiprināšanu attiecībā uz apdrošināšanu un apdrošināšanas organizācijām, kā arī uz sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, kā arī apdrošināšanas organizāciju kapitalizācijas līmeņa paaugstināšanu to finanšu stabilitātes nodrošināšanai.

Apdrošināšanas tirgus ir izveidojis drošu un uzticamu brīvo līdzekļu rezervēšanas un investēšanas sistēmu, kurus īsākajā laikā var transformēt maksājuma līdzekļos savu saistību segšanai.

Tādējādi, pateicoties šiem pasākumiem 2015. gadā, Uzbekistānas apdrošināšanas organizācijas uzkrāja vairāk nekā 551 miljardu sumu apdrošināšanas prēmiju, kas par 26% ir lielāks rādītājs, nekā 2014. gadā. Kopumā, pēdējos 5 gados nacionālais apdrošināšanas tirgus kvalitatīvā un kvantitatīvā ziņā ir mainījies, demonstrējot pieaugumu vairāk nekā 3 reizēs.

Valsts apdrošināšanas tirgus apjoma palielinājumu nosaka, pirmkārt, stabils valsts makroekonomisko rādītāju pieaugums un efektīva sociāli politiskā politika, ko ir atzīmējis Republikas prezidents Islams Karimovs valdības paplašinātā sēdē, kas tika veltīta 2015. gada sociāli ekonomiskās attīstības kopsavilkumiem un svarīgākajiem ekonomiskās programmas prioritātes virzieniem 2016. gadam.

Īpaša uzmanība tiek veltīta apdrošināšanas uzņēmumu kapitalizācijas līmeņa paaugstināšanai, kas paredz to transformāciju jaudīgajos finanšu institūtos un nozīmīgu investīcijas resursu avotā reālajam ekonomikas sektoram. Piemēram, pagājušajā gadā apdrošinātāju statūtu kapitālu kopējais apjoms pārsniedzis 2014. gada rādītāju par 59 miljardiem sumu. Jāatzīmē, ka Uzbekistānas tirgus infrastruktūru šodien pārstāv 29 apdrošināšanas uzņēmumi ar vairāk nekā tūkstoti teritoriālo apakšvienību visā valstī.

Līdz ar to pieaug arī apdrošināšanas uzņēmumu sniegto pakalpojumu apjoms. Proti, pēdējo 4 gadu laikā sniegto pakalpojumu apjoms ir pieaudzis 3,4 reizēs – no 201,9 līdz 680,2 miljoniem ASV dolāru ekvivalentā. Vienlaicīgi, esot spilgtam mazās un privātās uzņēmējdarbības aktivitātes pieauguma rādītājam valsts ekonomikā, sniegto apdrošināšanas pakalpojumu daudzums šīs sfēras subjektiem pēdējo 5 gadu laikā ir palielinājies 7,5 reizēs, bet šī sektora daļa eksporta apdrošināšanas jomā pieauga 2,2 reizēs.

  1. gadā kopējais apdrošināšanas izmaksu apjoms visos apdrošināšanas veidos sastādījis vairāk nekā 111 miljardu sumu, kas ir gandrīz 1,5 reizēs vairāk, nekā 2014. gadā.

 

IA „Žakhon”